Dette ulykkespunktet er snart historie

— 85 år gamle Skjøiten bru går snart på pensjon. Da forsvinner en av de største flaskehalsene og ulykkespunktene på rv. 52 i Hemsedal.

Maratonstøp i snødrev

— Støpingen av brudekket på nye Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal ble et prakteksempel på godt samarbeid mellom mange aktører.