Mandag 25. september markerer vi åpningen av tre utbedringsprosjekter på rv. 52 i Hemsedal.

ny 1,8 km gang/sykkelveg i Trøim i Hemsedal
Ny gang/sykkelveg fra Trøim til Holde bru er ett av tre utbedringsprosjekter på rv 52 ui Hemsedal som er ferdig denne høsten. (Foto: Kjell Wold)

Det skjer ved en tilstelning i Trøim nær den nye gang/sykkelveien mot Holde. Arrangementet med taler og snorklipping skjer i tidsrommet 11 til 15.

Anlegg Øst Entreprenør AS har det siste året i samarbeid med Statens vegvesen jobbet med tre utbedringsprosjekter på rv.  52 fra Trøim til Vestland grense som alle er ferdig denne høsten.

Det gjelder 1,8 km gang/sykkelveg langs rv 52 fra Trøim til Holde bru og avkjøringen til Hemsedal alpinanlegg. På Bjøberg er kolonneplassen utvidet og oppgradert med blant annet belysning. På høyfjellet er det bygd fire kilometer med fresegater langs rv. 52 fram til Vestland grense.

gang/sykkelveg fra alpinsentret og inn mot sentrum i Trøim
Gang/sykkelvegen på rv 52 er anlagt her fra Holde og inn mot sentrum i Trøim. (Foto: Kjell Wold)

Dette og utbedringene på Bjøberg vil bidra til å øke trafikksikkerheten og øke vinterregulariteten på Hemsedalsfjellet. Fresegate er eget felt med belysning for brøyting på utsiden av kjørebanen slik at brøytemaskin kan arbeide utenfor kjørebanen og slik at det blir mer plass til snø før den må fjernes.

Anleggsarbeidene på disse tre utbedringsprosjektene har vært i gang i vel et år. Til gangsvegen i Trøim er det sprengt ut vel 14.000 kbm steinmasser og gravd ut 8500 kbm jordmasser. Til oppbygging av gangveien er det brukt vel 4000 kbm steinmasser. På åpningen mandag 25/9 vil det foruten entreprenøren og konsulenter delta folk fra Statens vegvesen, Hemsedal kommune og Samferdselsdepartementet.

Program for åpningsdagen mandag 25. september:

Vaffelverk produserer fra kl 10

Skolevandring frem til 11.30

Start 11.30. ved scena, Extra Hemsedal

11.30 – Velkommen til vegåpning av SVV og servering av vafler

12.00 – Konsert.

12.30 – 13.30 Div. taler som til slutt rundes av med snorklipp.

Befaring utbedringsanleggene for inviterte gjester  13.45-15.00

 

Aktuelt for fylke(r): Viken