Punkt- og strekningsvis utbedring av riksveg 52 i Gol og Hemsedal kommuner.

Nyheter:

10. april 2024 - Open kontordag i Hemsedal

8. januar 2024 — Rv 52 Eikredammen–Ulsåk plan på høyring

Rv. 52 er den fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet med høyest andel tungtransport. Hensikten med alle tiltakene på rv . 52 er å bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og driftsforhold, særlig vinterstid. 

I handlingsprogrammet for 2018–23 er det satt av 500 millioner kroner til utbedring av rv. 52 på strekningen Gol-Vestland grense. Flere ulike tiltak er planlagt gjennomført, hvorav bygging av ny Skjøiten bru med tilhørende veg har første prioritet. De øvrige tiltakene gjennomføres som portefølje.

Fakta

Riksveg 52 Hemsedal går fra Gol i Viken fylke til Borlaug i Vestland fylke. Av vegens totallengde på 79 kilometer ligger 62 kilometer i Viken - fordelt på kommunene Gol og Hemsedal.

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet inngår som en av to hovedprioriterte vegstrekninger mellom Østlandet og Vestlandet. Rv. 52 er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen av tungbiler med om lag 30 prosent.

Bakgrunn

Målet med å utbedre delstrekninger på rv. 52 i Gol og Hemsedal er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten og øke regulariteten over Hemsedalsfjellet på vinteren.

Delprosjektene er:

Vei:
Rv. 52
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Gol, Hemsedal
Fylker:
Buskerud
Finansiering:
Stat

Rv. 52 Hemsedal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Erik Skogen

Prosjektleder
Telefon:
91 75 00 56
E-post:

Anne Lise Mastrup

Planleggingsleder Eikredammen–Ulsåk og prosjekteringsleder på Trøim–Holde bru og Bjøberg–Vestland grense
Telefon:
91 68 79 51
E-post:

Simen Aastorp Haga

Planleggingsleder for Storeskard bru og Tuv–Venås
Telefon:
93 03 85 43
E-post:

Bjørn Kåre Ifarnes

Byggeleder for Trøim–Vestland grense
Telefon:
90 70 83 53
E-post:

Sist oppdatert: