Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest.

Rv. 52 Storeskar bru, Storeskard–Galdane © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy.

Rv. 52 har ved Storeskar bru ikke god nok kurvatur, og det er behov for å øke bruas bæreevne. Statens vegvesen ønsker derfor å etablere en ny bru nedstrøms dagens bru, og endre vegføringen inn til brustedet

Fremdrift

  • Reguleringsplan vedtatt november 2022.

Ved Storeskar skal det også bygges ny bru de nærmeste årene.
Ved Storeskar skal det også bygges ny bru de nærmeste årene. Foto: Kjell Wold