Det er skal anlegges fresegate og ledelys fra Bjøberg til Vestland grense, i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Rv. 52 Bjøberg–Vestland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I tillegg til fresegaten skal det utføres punkt- og strekningsvis forfallsutbedring inkl. stabilisering og drenering på strekningen.

Kolonneoppstillingsplassen på Bjøberg skal utvides og bygges i henhold til dagens normaler.

Kontrakt med entreprenør inngås høsten 2021. Forventet oppstart sent 2021/ tidlig 2022.

Fremdrift

  • Utlysning av kontrakt januar 2022.
  • Kontraktsignering, og oppstart entreprise sommer/høst 2022
Bjøberg, der oppstigningen til Hemsedalsfjellet begynner.
Bjøberg, der oppstigningen til Hemsedalsfjellet begynner. Foto: Kjell Wold