Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det er skal anlegges fresegate og ledelys fra Bjøberg til Vestland grense, i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Rv. 52 Bjøberg–Vestland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I tillegg til fresegaten skal det utføres punkt- og strekningsvis forfallsutbedring inkl. stabilisering og drenering på strekningen.

Kolonneoppstillingsplassen på Bjøberg skal utvides og bygges i henhold til dagens normaler.

Kontrakt med entreprenør inngått tidlig 2022. Opptart våren 2022. Forventet ferdig høsten 2023.

Fremdrift

  • Utlysning av kontrakt januar 2022.
  • Kontraktsignering, og oppstart entreprise høst 2022. Anlegg Øst Entrprenør AS er utførende entreprenør.
Bjøberg, der oppstigningen til Hemsedalsfjellet begynner.
Bjøberg, der oppstigningen til Hemsedalsfjellet begynner. Foto: Kjell Wold