Rv. 52 Bjøberg–Vestland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det er planlagt å anlegge fresegate samt ledelys fra Bjøberg til Vestland grense. I tillegg til fresegaten skal det utføres punkt- og strekningsvis forfallsutbedring inkl. stabilisering og drenering på strekningen.