Rv. 52 Eikredammen–Ulsåk © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det skal gjennomføre tiltak på riksvei 52, på strekningen Eikredammen–Ulsåk i  Hemsedal kommune, for å utbedre vegen samt bedre trafikksikkerheten på strekningen. Aktuelle tiltak kan være utretting av svinger, bedre sikt, utbedring av strekninger med telehiv, utbedre av drenering. fjerning av farlige sidehinder, etc.

Fremdrift

  • Reguleringsplanen skal ut på høring vår/sommer 2023.
  • Vedtaksbehandling av planen senhøstes 2023.
  • Utlysning av kontrakt kan  bli senhøstes 2024/tidlig 2025.
  • Kontraktsignering, og oppstart entreprise kan bli sommer/høst 2025.
Eikredammen-Ulsåk skal få betre standard.
Eikredammen-Ulsåk skal få betre standard. Foto: Kjell Wold