Rv. 52 Trøim–Holde bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hensikten med prosjektet er å etablere en separat gang- og sykkelveg langs riksveg 52 fra Hemsedal sentrum til avkjøringen til skianlegget. Det skal i tillegg etableres nye bussholdeplasser og belysning på strekningen.

Trøim-Holde bru rv. 52 Hemsedal
Fra Trøim til Holde bru skal det bygges gang- og sykkelveg. Foto: Kjell Wold

Link til vedtatt reguleringsplan i Hemsedal kommune: