Rv. 52 Trøim–Holde bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hensikten med prosjektet er å etablere en separat gang- og sykkelveg langs riksveg 52 fra Hemsedal sentrum til avkjøringen til skianlegget. Det skal i tillegg etableres nye bussholdeplasser og belysning på strekningen.

Fremdrift

  • Utlysning av kontrakt januar 2022.
  • Kontraktsignering, og oppstart høst 2022. Anlegg Øst Entrprenør AS er utfølrende entrprenør. Ferdig høsten 2023.

Link til vedtatt reguleringsplan i Hemsedal kommune

Trøim-Holde bru rv. 52 Hemsdal
Fra Trøim til Holde bru planlegges gang- og sykkelveg. Foto: Kjell Wold