Det skal bygges en ny bru som skal erstatte nåværende Skjøiten bru (nedstrøms) og tilstøtende veg fra Venåsbakken til avkjørsel til Lio skal utbedres.

Rv. 52 Skjøiten bru med tilstøtende veg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Deler av strekningen utvides til 3-feltsveg. Arbeidet omfatter også noe omlegging av adkomstveier og skiløype. Eksisterende bru rives når den nye brua er ferdig og trafikken er lagt om.

Byggjestart Skjøiten bru 2021. Planlagt byggetid er 2021–2022.

Vedtatte plandokumenter i Hemsedal kommune for Skjøiten bru med tilstøtende veg fra Venås.

Byggingen av ny Skjøiten bru startet våren 2021 og skal være ferdig sommeren 2022.
Byggingen av ny Skjøiten bru startet våren 2021 og skal være ferdig sommeren 2022. Foto: Kjell Wold