Rv. 52 Skjøiten bru med tilstøtende veg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det skal bygges en ny bru som skal erstatte nåværende Skjøiten bru (nedstrøms). I tillegg skal tilstøtende veg fra Venåsbakken til avkjørsel til Lio utbedres. Deler av strekningen utvides til 3-feltsveg. Arbeidet omfatter også noe omlegging av adkomstveier og skiløype. Eksisterende bru rives når den nye brua er ferdig og trafikken er lagt om.

Byggjestart Skjøiten bru 2021. Planlagt byggetid er 2021–2022.

Vedtatte plandokumenter i Hemsedal kommune for Skjøiten bru med tilstøtende veg fra Venås.

Riksveg 52 Skjøiten bru (august 2020) Foto: Cecilie Schjøtt-Høiholt
Riksveg 52 Skjøiten bru (august 2020) Foto: Cecilie Schjøtt-Høiholt