Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det er bygget en ny bru som erstattet daværende Skjøiten bru (nedstrøms). Tilstøtende veg fra Venåsbakken til avkjørsel til Lio ble utbedret.

Rv. 52 Skjøiten bru med tilstøtende veg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Deler av strekningen er utvidet til 3-feltsveg. Arbeidet omfattet også noe omlegging av adkomstveier og skiløype. Eksisterende bru ble revet da den nye brua åpnet sommeren 2022.

Byggeperiode: 2021-2022. Skjøiten bru åpnet juli 2022.

Vedtatte plandokumenter i Hemsedal kommune for Skjøiten bru med tilstøtende veg fra Venås.

Byggingen av ny Skjøiten bru startet våren 2021 og skal være ferdig sommeren 2022.
Byggingen av ny Skjøiten bru startet våren 2021 og skal være ferdig sommeren 2022. Foto: Kjell Wold