Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Støpingen av brudekke på nye Skjøiten bru på rv 52 i Hemsedal ble et prakteksempel på godt samarbeid mellom mange aktører.

I mer enn 22 sammenhengende timer fra 05.00 onsdag til 03.30 torsdag gikk var det til enhver tid 13 biler fra Hallingdal Betong på vegen i skytteltrafikk mellom Torpo og Hemsedal med leveranse til brustøpen på Skjøiten.

Godt samarbeid

Arbeidene foregikk i friskt, ruskete vintervær med tidvis tett snødrev med kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet. Over 60 personer deltok på jobben med byggherren Statens vegvesen, entreprenøren Hæhre Entreprenør AS, betongleverandøren Hallingdal betong og trafikkdirigenter som hovedaktører.

Nye Skjøiten bru er 90 meter lang og ligger snaue 50 meter nedstrøms dagens bru fra 1937. Det gikk med noe over 700 kubikkmeter betong til maratonstøpen av brudekket, som ble avviklet uten noen som helst trafikkproblemer på rv 52.

Videre bruarbeid

Bruer er ikke ferdig når bruplata er støpt. Tverrbjelke og kantdrager er noen av de elementene som gjenstår å støpes, men før dette skal brua spennes opp. Skjøiten bru er en spennarmert bru. Når bruplata oppnår riktig fasthet og det minimum har gått to døgn, kan brua spennes opp.

Når denne er oppspent kan rørene med spennkablene injiseres. Det stille strenge krav til temperatur i luft og betong for at dette kan gjøres, og sånn sett har prosjektet vært heldig med den milde vinteren vi har hatt hittil. Rekkverk, fuger og asfalt kommer til etter at reisen (stillaset) er demontert.

Åpner til sommeren

Etter planen skal den nye brua åpnes for trafikk til sommeren. Når det skjer på omlagt veg blir den gamle brua revet, mens de gamle landkarene blir stående som vegminne.

Byggeleder i States vegvesen Tone Bakken takker for vel utført arbeid fra alle involverte: på byggherresiden byggeleder, kontrollingeniør, betongkontrollør, laboratoriet, byggeleder drift, driftsentreprenør, VTS, arbeidsvarsling og mange flere samt nesten 60 personer på entreprenørsiden med egne ansatte, betongleverandør og trafikkdirigenter.