Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

20 eiendommer berøres når det bygges ny 1,8 km gang-/sykkelveg vestover ut av Trøim sentrum, i Hemsedal, men ingen bygg må rives.

to personer ved anleggsvirksomhet langs veg - bilde
Byggeleder i Statens vegvesen Bjørn Kåre Ifarnes t.v. og prosjektleder i Anlegg Øst Entreprenør AS, Jan Erik Kvarberg kan konstatere at framdriften på ny gang/sykkelveg i Trøim i Hemsedal er god etter mindre enn to måneders drift. Foto: Kjell Wold

Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) har jobbet to måneder med den nye gangvegen mellom Trøim og Holde bru som skal åpnes til skolestart neste høst. 17 000 kubikkmeter fjell må sprenges for å gjøre plass til gangvegen på nordsiden av rv. 52 fra Trøim sentrum og vestover til avkjøringen til Hemsedal alpinsenter ved Holde bru.

Anlegg Øst Entreprenør (eller AØE) forsøker å utnytte den milde høsten så langt ved å gjøre mest mulig på gangvegen før kulde og snø kan gi en eventuell vinterpause. Trafikken på rv. 52 passerer anleggsvirksomheten på deler av vegen mellom Trøim og Holde bru lysregulert på ett felt. I noen tilfeller kan det bli kortvarig stenging som følge av sprengning.

fjell må sprenges ut for ny gangveg - bilde
Det skal tas ut om lag 17 000 kbm fjell for den nye gangvegen uten av bygninger berøres. Foto: Kjell Wold

Mild høst så langt

Til nå har dette arbeidet blitt utført helt uten problemer eller trafikkforstyrrelser av betydning. Anlegg Øst Entreprenør er også godt i gang med de to andre delprosjektene på Bjøberg og i høyfjellet øst for Vestland grense. Her er det særlig om å gjøre å utnytte mildværet før kulde og vinter overtar hegemoniet.

lysregulert trafikk forbi anleggsområde - bilde
Trafikken ledes forbi anleggsarbeidene lysregulert på ett felt på rv. 52 i Trøim. Foto: Kjell Wold

Byggeleder i Statens vegvesen Bjørn Kåre Ifarness er fornøyd med framdriften så langt og sier prosjektet har god framdrift og er i rute.

Aktuelt for fylke(r): Viken