Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Hemsedal kommune lage ein detaljreguleringsplan for riksveg 52 mellom Eikredammen og Ulsåk.

Her fra Bilde  skal vegen utbetrast seks kilometer mot Ulsåk.
Her fra Bilde skal vegen utbetrast seks kilometer mot Ulsåk. Foto: Kjell Wold

Statens vegvesen ber om innspel til arbeidet. Dette varselet blir no kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova. Tiltaket som skal utførast er å utbetre eksisterande veg på ein strekningen mellom Eikredammen–Ulsåk i Hemsedal kommune.

Strekningen er om lag seks kilometer. Utbetringane går i hovudsak ut på å breiddeutvide dagens veg, rette ut kurver, utbetre grøfter og gi sikrare sideterreng. Hensikten med tiltaka er å betre framkoma og trafikktryggleiken på strekningen.

Undervegs i planarbeidet kan det bli utført oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og undersøkelser etter kulturminne.

Oversiktskart Rv. 52 Eikredammen–Ulsåk.pdf

Meknader

Merknader til planen sendes skriftleg innan 1. august 2021 til:

  • eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merknader merkes med «Rv52 Eikredammen - Ulsåk»

Kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

  • Prosjektleder Knut Erik Skogen tlf. 32 21 43 24 eller e-post: ,
  • eller planleggingsleder Kari-Anne Narum tlf: 32 21 43 31 eller e-post: 
Eikredammen-Ulsåk skal få betre standard.
Eikredammen-Ulsåk skal få betre standard. Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Viken