Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanene for Storeskar–Galdane og Tuv–Venås ble enstemmig vedtatt i Hemsedal kommunestyre 30. november.

Dronefoto av rv. 52 ved Storeskar bru
Vegen på hver side av Storeskar bru må også rettes ut og utbedres. Foto: Jens Øyen Tveit, Statens vegvesen

Basert på TV-overføring fra kommunestyremøtet i går, derfor et lite forbehold om at referat fra møtet ennå ikke foreligger.

Planene ble lagt ut på høring i vår (Tuv–Venås) og sommer (Storeskar). Det dreier seg om to av flere utbedringsprosjekter Statens vegvesen er i gang med langs rv.  52 i Hemsedal de kommende årene.

Storeskar bru - bilde
Storeskar bru er en flaskehals. Ny bru planlegges nedstrøms dagens bru. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Bedre stigningsforhold og kurvatur

Mellom Tuv og Venås har riksveg 52 stigningsforhold og kurvatur som byr på utfordringer med framkommelighet vinterstid. Først og fremst for tunge kjøretøy, men også for mindre biler som følge av blokkert vegbane. Statens vegvesen ønsker å gjøre tiltak på denne delen av riksvegen ved å bedre stigningsforhold og horisontalkurvatur.

Bilde av vinterforhold, som skaper trafikkproblemer på rv. 52
Støytebakken byr ofte på trafikale problemer vinterstid. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

I tillegg blir det planlagt en gang- og sykkelveg langs riksvegen. Samtidig skal avkjørsler samordnes og legges om der det er aktuelt. Det skal også bygges ny kjettingsplass.

Ny bru og veg ved Storeskar

Ved Storeskar ønsker Statens vegvesen å erstatte dagens bru med ei ny bru nedstrøms dagens bru og rette ut og utbedre tilstøtende veg. Ny bru og utbedra veg vil bli bredere og få bredere grøfter. Endret veglinje medfører nye inngrep i fjellet, og fjellskjeringene må sikres. Det vil også bli utført fjellrensk og sikring mot framtidig steinsprang.

Bilde av Støytebakken mellom Tuv og Venås på rv. 52
Støytebakken mellom Tuv og Venås skal utbedres. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken