Kommunedelplan ute på høyring

— Forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rv. 5 Erdal–Naustdal er no ute på høyring, med merknadsfrist 16. september.

Arbeidet med kommunedelplan er i full gang

— Arbeidet med å finne den beste veglinja for ny riksveg 5 mellom Erdal og Naustdal går framover. I slutten av august vart det arrangert silingsverkstad om planane.