Kommunedelplan riksveg 5 Erdal–Naustdal er eit planprosjekt som skal avklare trasé og standard for framtidig riksveg på strekninga. Hovudføremålet med prosjektet er skredsikring, og det vil bli ein tunnel forbi det mest skredutsatte partiet aust for Naustdal. Prosjektet er inne i Nasjonal Transportplan, og Vegvesenet siktar mot byggestart i 2026.

Dagens veg Rv. 5 Erdal–Naustdal
Dagens veg Rv. 5 Erdal–Naustdal Foto: Tarjei Byrkjeland Aasen, Statens vegvesen

Vei:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

Rv. 5 Erdal–Naustdal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Magna Vangsnes

Planprosjektleiar
Telefon:
951 91 963
E-post:

Sist oppdatert: