Sunnfjord kommunestyre vedtok kommunedelplan for rv. 5 Erdal – Naustdal 26. oktober 2023. Vedteke alternativ "E1 – N12" går med 6,7 km tunnel frå Smedneset ved Erdal til Jarane i Naustdal.


Strekninga er svært skredutsett og kommunedelplanen viser framtidig vegløysing som gir ein skredsikker, effektiv og trygg veg. Rv. 5 vert om lag 1,3 km kortare enn i dag.

Kommunedelplan riksveg 5 Erdal–Naustdal er eit planprosjekt som skal avklare trasé og standard for framtidig riksveg på strekninga. Hovudføremålet med prosjektet er skredsikring. Prosjektet er inne i Nasjonal Transportplan, og Vegvesenet siktar mot byggestart i 2026.

Dagens veg Rv. 5 Erdal–Naustdal
Dagens veg Rv. 5 Erdal–Naustdal Foto: Tarjei Byrkjeland Aasen, Statens vegvesen

Vei:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

Rv. 5 Erdal–Naustdal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Magna Vangsnes

Planprosjektleiar
Telefon:
951 91 963
E-post:

Sist oppdatert: