Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Sogndal kommunestyre vedtok juni 2016 reguleringsplan for ny rundkøyring i krysset ved Gravensteinsgata og Dalavegen.

Kommunestyret handsama saka i møte 09.06.2016 sak 22/16, og gjorde slikt vedtak:

"Kommunestyret vedtek reguleringsplan for ny rundkøyring i krysset ved Gravensteinsgata og Dalavegen, dagsett 04.05.2016, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12"

Kommunestyrevedtaket og andre dokument i saka finn du i "Last ned" til høgre på sida.

Aktuelt for fylke(r): Vestland