Stenger Oslovegen og Sluppen bru

— Fra natt til 1.juli og frem til 14.august vil Oslovegen og Sluppen bru være stengt for all biltrafikk. Gående og syklende vil også bli påvirket.

To faser med stenging på Osloveien

— Osloveien har vært stengt sør for Sluppen bro siden 19. mars. Gående og syklende slipper gjennom. Stengingene vil vare frem til 14. august.

Begrenset utslipp i Nidelva

— I forbindelse med omlegging av en eksisterende spillvannsledning i prosjektet Nydalsbrua, må et kloakkrør legges direkte ut i elva i noen timer.

Sprengingsarbeid gir stenginger på Osloveien

— Fra mandag 25. januar blir det sprengingsarbeid fra Sluppen bru og nordover langs Osloveien. Av sikkerhetshensyn blir veien stengt inntil 40 minutt på formiddag og kveld.

Signerte kontrakt for Nydalsbrua

— Statens vegvesen og Skanska Norge AS signerte 9. juli kontrakt på bygging av rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim.

Skanska får bygge Nydalsbrua

— Skanska Norge AS er innstilt som vinner i tilbudskonkurransen om rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger.

Ferdig på Stavne

— Siste lag med asfalt, merking, skilting og beplantning - nå er de siste småarbeidene på prosjektet på Stavne ferdige.