Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Rv. 706 Nydalsbrua åpnet for trafikk 16. oktober 2023. Arbeidet med å ferdigstille gang- og sykkelvegene i prosjektet pågår, og vil bli sluttført i 2024. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim.

Illustrasjon
Slik vil Nydalsbrua blir seende ut når prosjektet står ferdig. Foto: Plan Arkitekter AS

Bygging av Nydalsbrua med tilknytninger startet i oktober 2020, med Skanska som hovedentreprenør. På denne sida legger vi ut løpende informasjon om byggeprosessen.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, der bruprosjektet også er omtalt på miljopakken.no.

Hovedelementet i prosjektet er en flott utformet skråstagsbru som tar biltrafikken over Nidelva til Osloveien. Gamle Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru. Det er også bygd ny rampe opp på E6 fra Sluppen mot sør.

Vei:
Rv. 706
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Totalkostnad:
Gjeldende kostnadsramme er på 1,727 milliarder kroner.
Oppstart:
Oktober 2020
Antatt åpnet:
Oktober 2023

Nydalsbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østre Rosten 20, 7075 Tiller

Kontakter

Martin Jusnes Engum

Prosjektleder
Telefon:
95165474
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre