Bygging av Nydalsbrua ligger foran skjema, og målet er å få trafikk på nye brua oktober 2023. Prosjektet er en del av Miljøpakken.

Illustrasjon
Slik vil Nydalsbrua blir seende ut når prosjektet står ferdig. Foto: Plan Arkitekter AS

Bygging av Nydalsbrua med tilknytninger startet i oktober 2020, med Skanska som hovedentreprenør. På denne sida legger vi ut løpende informasjon om byggeprosessen.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, der bruprosjektet også er omtalt på miljopakken.no.

Nydalsbrua blir et nytt landemerke sør for Trondheim sentrum. Hovedelementet i prosjektet er en flott utformet skråstagsbru som tar biltrafikken over Nidelva til Osloveien. Gamle Sluppen bru skal bygges om til gang- og sykkelbru når Nydalsbrua står ferdig.

Vei:
Rv. 706
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Totalkostnad:
1,39 milliarder
Oppstart:
Oktober 2020

Nydalsbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østre Rosten 20, 7075 Tiller

Kontakter

Almar Aronsen

Prosjektleder - 1. byggetrinn
Telefon:
95 04 24 67
E-post:

Sist oppdatert: