Nydalsbrua i Trondheim fikk Betongtavlen 2023, sammen med Villa Bygdøy i Oslo. Prisen hyller estetiske og tekniske sider ved Trondheims nye landemerke.

Foto fra prismottakinga. fra venstre: Ole Kristian Løke, Aas Jakobsen, Yngve Aartun, Plan Arkitekter, Sverre Smedplass, Skanska, Robert Størdal, Aas Jakobsen Trondheim, Vegar Harbak, Skanska, Grzegorz Gucwa, Skanska, Karl Gunnar Sødal, Statens vegvesen, Ola Garli, Aas Jakobsen Trondheim, Bent Nygren, Unicon. (Foto: Knut Bryne)
Stolte mottakere av prisen, fra venstre: Ole Kristian Løke, Aas Jakobsen, Yngve Aartun, Plan Arkitekter, Sverre Smedplass, Skanska, Robert Størdal, Aas Jakobsen Trondheim, Vegar Harbak, Skanska, Grzegorz Gucwa, Skanska, Karl Gunnar Sødal, Statens vegvesen, Ola Garli, Aas Jakobsen Trondheim, Bent Nygren, Unicon. (Foto: Knut Bryne)

- Det er kjempestas å få en slik anerkjennelse, og det gir en veldig stolthet for alle som har vært med i prosjektet. Det er kjekt å ha vært med å bygge et landemerke i Trondheim, og denne prisen henger svært høyt, sier hovedbyggeleder Karl Gunnar Sødal, som representerte Vegvesenet under prisutdelinga i Oslo.

Årets betongtavle gikk til både Nydalsbrua og Villa Bygdøy. I tillegg fikk ALO på Sluppen hedrende omtale, og de andre nominerte var Minnevika Jernbanebru og Bybanen – Haukeland holdeplass.

Dette er juryens begrunnelse om Nydalsbrua:

Nydalsbrua er et nytt landemerke i Trondheim, og vil være til stor nytte for trafikanter av alle slag. Brua gir en bedre forbindelse over Nidelva og binder sammen de østre og vestre bydelene mer effektivt.

Plasseringen er i seg selv svært krevende og gjør konstruksjonen kompleks der den er klemt mellom elv, veier, fjellskrent og jernbane. Her har det blitt lagt ned mye arbeid for å gjøre tilpasningen så god som mulig og ivareta alle trafikale behov.

Brua er en ett-tårns skråstag-/extradosed bru. Tårnet i betong heller innover mot Byåsen og strekker kablene over brukassa og ut over Nidelva. Rundkjøringen mellom tårnet og bruspennet har åpning mot veien under, noe som gir ekstra lysinnslipp. Gang- og sykkelvegen som går langs elva har fått en nødvendig oppgradering, og derfra ser man også mye av kompleksiteten i konstruksjonen.

Dronefoto av brua.
Nydalsbrua i forgrunnen, med E6 inn til Trondheim fra sør i bakgrunnen. (Foto: Vegard Thorvaldsen)

Det er lagt ned et betydelig arbeid i utforming og prosjektering av de ulike elementene i konstruksjonen for å ivareta alle funksjonene som brua skal løse. Under brukassen er det skråstilt bæring hvor man tydelig ser resultatet av at komplisert geometri gir svært utfordrende forskalingsarbeid – som er blitt løst med godt håndverk. Dette er kombinert med en optimalisering av materialbruken, noe som også reduserer klimagassutslippene.

Brukassen er bygd med forskalingsvogn, og er utført i høyfast lettbetong. Bruken av lettbetong har spart vekt i brua og forenklet dimensjoneringen. Konstruksjonen kategoriseres som extradosed, som altså er en hybrid mellom skråkabel og spennarmert bjelkebru, en type hybrid konstruksjon som ikke er så vanlig, men som gir konstruksjonsmuligheter som var avgjørende her. Tårnhøyden kunne gjøres lavere enn en skråkabelbru, og brukassen ble slankere enn en spennarmert bjelkebru. Dette er ingeniørkunst!

Godt gjennomtenkt og gjennomført

Konstruksjonen krever mange justeringer av skråkablene for å sørge for at belastninger som brua skal ta opp blir riktig fordelt.

Prosjektet er særdeles godt gjennomtenkt og gjennomført. Kvaliteten på betongarbeidene er høy hele veien.

Byggherre Statens Vegvesen gratuleres som eier av prosjektet og tildeling av Betongtavlen 2023 for Nydalsbrua.

Arkitekt er Plan arkitekter, Rådgivende ingeniør er Aas-Jakobsen, entreprenør er Skanska Norge og betongleverandør er Unicon. For arkitektene er denne prisen en stor utmerkelse, og arkitekt Yngve Aartun i Plan Arkitekter var svært fornøyd:

– Det er moro å få respons på et så langt arbeid. Det var en kompleks situasjon som skulle løses teknisk, bygningsmessig og funksjonelt. Brua skulle ligge bra i et veldig viktig landskapsrom for Trondheim, sier Aartun i  et intervju med Byggeindustrien.

Dette er Betongtavlen

Betongtavlen er en ærespris som gis til byggverk i Norge, «hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.»

Prisen utdeles av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB) og tildeles etter innstilling av en komité bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB. Prisen ble delt ut første gang i 1961.