Stavnetunnelen åpnet

— - Vegbygging kan være et godt miljøtiltak, sa ordfører Rita Ottervik da hun åpnet Stavnetunnelen i dag. Både naboer, yrkessjåfører og Trondheim sentrum vil nyte godt av Stavnetunnelen.

Lys i tunnelen

— Tunnelen på Stavne tar form. Nå gjenstår det bare to relativt korte biter i hver ende, og så er tunnelen er ferdig.

Ny adkomst til Stavneplatået

— Mandag 19. september åpner den nye adkomsten til Stavne gård og kirkegård. Samtidig stenges planovergangen på Stavne permanent for alle trafikanter.

Lysende gang- og sykkelbru

— En ny gang- og sykkelbru reiser seg på Stavne i Trondheim. Den får lysrør integrert i rekkverket for å vise vei for syklister og gående. Samtidig vil den bli et stemningsfullt lyspunkt på mørke høst- og vinterkvelder.

Gang- og sykkeltrafikken på Stavne legges tilbake

— Gang- og sykkeltrafikken over Stavneplatået i retning mot Stavnebrua, har på ett punkt vært lagt utenom vanlig trasé på grunn av kabelfeil. Feilen er nå rettet og gang- og sykkeltrafikken blir lagt tilbake i dag, 10. august.

Kommunedelplan for Sluppen-Stavne vedtatt

— Kommunedelplan for rv. 706 Sluppen-Stavne ble 16. juni vedtatt i bystyret. Planen omfatter trefelts Oslovei med midtdeler og ny firefelts Sluppen bru.