Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 19. september åpner den nye adkomsten til Stavne gård og kirkegård. Samtidig stenges planovergangen på Stavne permanent for alle trafikanter.

Den nye adkomsten blir etablert fra sør (søndre tilsving) med avkjørsel fra Osloveien.

Gående og syklende mot Stavnebrua vil i en periode ikke kunne krysse over Stavne gård. Kun adkomsten fra sør benyttes fram til den nye undergangen under Dovrebanen, gang- og sykkelbru over Osloveien (Thaulowbrua) og deler av det nye gang- og sykkelvegnettet i området åpner i oktober.

Arbeid under togfri helg
Fra 16. til 19. september er det togfri helg og mye anleggsarbeid vil bli utført på Stavne. Arbeidet, som vil medføre en del støy, vil kunne pågå til sent på kvelden. Vi beklager ulempene dette  medfører for beboerne i området.

Den nye adkomsten er en del av Miljøpakkenprosjektet Rv.706 Sluppen-Stavne, første bygggetrinn.

Les mer om prosjektet her...

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag