Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Snarveien fra Mørlenda til gamle Oslovei på Stavne, stenges i uke 35 på grunn av spuntarbeid.

Snarveien har gått gjennom en port i støyskjermen mot veien. Porten tettes nå igjen. Gående og syklende som har benyttet den, bes i stedet om å benytte fortauet langs Breidablikkveien.

Spuntarbeidene er en del av Miljøpakken-prosjektet Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Arbeidene inngår i byggingen av nye anlegg for gående og syklende i området.

Stengingen vil bli varslet via oppslag på stedet.

Les mer om prosjektet...

Bilde av port som skal stenges
Denne porten skal stenges på grunn av spuntarbeid. Foto: Lisa Maria Jenssen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag