Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra natt til 1.juli og frem til 14.august vil Oslovegen og Sluppen bru være stengt for all biltrafikk. Gående og syklende vil også bli påvirket.

-Stengingen har vært planlagt i lang tid og er nødvendig for å kunne utføre arbeid i forbindelse med bygging av Nydalsbrua, sier hovedbyggeleder Martin J. Engum i Statens vegvesen.

Helstenging av Oslovegen og Sluppen bru.
Helstenging av Oslovegen og Sluppen bru.

For gående og syklende vil det være åpent over Sluppen bru og sørover mot Bjørndalen. Nord for Sluppen bru vil Oslovegen være helt stengt, og det henvises til å benytte Tempeveien og Stavne bru.

Bygger hovedsøylene til Nydalsbrua

Mens vegen er stengt skal det etableres et stort fundament til en av hoved søylene til Nydalsbrua. Det skal graves 10 meter ned, midt i Oslovegen. I tillegg skal det bygges en stor betongkulvert på tvers av Oslovegen.

-Stengingen er med hensikt lagt til en periode hvor vi forventer lavere trafikkmengde og derved mindre ulempe på øvrig vegnett, sier Engum.

1. august vil det åpnes som normalt for alle trafikanter, før det fra 3. januar 2022 blir stengt på nytt. Da kun nord for Sluppen bru.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Hovedbyggeleder Martin Engum, tlf. 95165474, epost:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag