Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 3. januar blir Osloveien nord for Sluppen bru stengt for all trafikk, og stenginga vil vare i 1 ½ år.

- Vi går nå over i neste fase på Nydalsbrua, med støyping av rampebru mot sør, betonglokk med rundkjøring over Osloveien og etter hvert selve Nydalsbrua. Det skal også bygges ny Oslovei og vegsystem for gående og syklende. Svært mange komplekse arbeidsoppgaver vil foregå midt i dagens Oslovei, og det er derfor ikke mulig å ha trafikk på denne strekninga før de store konstruksjonene står ferdige, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Stenginga vil gjelde fra Sluppenbrua og nordover til krysset mot Sivert Dahlens veg, og vegen stenger kl. 09.00 mandag den 3. januar.

Kart over vegstenging
Osloveien blir stengt fra krysset mot Sluppen bru og nordover til Sivert Dahlens vei.

Hovedentreprenør Skanska har frist på seg til sommeren 2024 med å få ferdig vegprosjektet. Arbeidet har hatt god og jevn framdrift, og derfor ser det nå ut til at veganlegget kan bli ferdig rundt et halvt år før tida. Men for å få gjort jobben effektivt, kan det bli nødvendig å stenge Osloveien tre måneder ut over de 18 månedene som alt er godkjent.

Endrer trafikkmønsteret

Ved tidligere stenginger på Osloveien har Vegvesenet registrert økt trafikk i Selsbakkveien, på Bjørndalsbrua, over Byåsen og i Midtbyen.

- Stenginga vil gi mer press på andre deler av trafikksystemet i Trondheim. Vi vil ikke gå ut med noen anbefalte omkjøringsveger, da folk finner dette best ut selv. Men for tungtransporten som vanligvis kjører på den stengte strekninga, er vårt råd å ta via Rotvollkrysset på riksvei 706, der det er god plass for slik trafikk. Det som uansett er viktig er at folk ikke må bruke lokalveger gjennom boligfelt og liknende, da disse vegene ikke er dimensjonert for slik trafikk, sier Engum.

I løpet av vinteren vil kapasiteten på Omkjøringsvegen ved Sluppen også bli forbedra opp til fire felt, og det vil redusere køene i rush på E6. Engum håper på forståelse fra Trondheims befolkning for den omfattende stenginga som nå er på trappene.

- Vi forstår at dette vil gjøre hverdagen mer upraktisk for mange, men husk på at vi venter på noe bedre når prosjektet står ferdig, sier Martin Jusnes Engum.

Dette skal bygges i stengeperioden:

Grafikk som viser Nidelva og bru og veger som skal bygges.
Skisse over elementene som skal bygges mens Osloveien er stengt.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Trondheim