Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Trondheims nye landemerke er i ferd med å reise seg på Sluppen. Med sitt 55 meter høye, skråstilte tårn vil Nydalsbrua ruve mellom E6 og Dovrebanen.

Intervju med prosjektleder Martin Jusnes Engum på Nydalsbrua. Video: Ole Kristian Åset.

-Vi er nå i full gang med å støpe brutårnet. Entreprenør Skanska har fått opp klatreforskalinga, og ut over sommeren og høsten vil tårnet reise seg steg for steg, inntil full høyde blir nådd i oktober, sier prosjektleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

På anleggsplassen like ved bredden av Nidelva er mange i arbeid, inne i et nettverk av armeringsstål og forskalingsplank. Det knitrer fra sveiseapparater og klirrer i stålstenger som blir lagt på plass. Siste uka i juni skal betongen fylles på. Det som blir den største støpen i Nydalsbrua-prosjektet vil vare i flere døgn, og betongbiler og flere blandeverk må virkelig trø til for å sikre jevn forsyning til byggeplassen.

-Rundkjøringslokket blir en kjempestøp, men vi har stor tro på at entreprenøren vil håndtere jobben på en utmerket måte. Så skal første del av selve brua støpes på reis, før det monteres støpevogn og de resterende etappene over Nidelven støpes etter fritt-fram-metoden ut over høsten og vinteren, sier Engum.

To karer i verneklær foran anleggsområdet.
Prosjektleder Martin Jusnes Engum og hovedbyggeleder Karl Gunnar Sødal foran rundkjøringslokket som skal støpes på Nydalsbrua.

Fjerner flaskehals

Nydalsbrua er en del av Miljøpakken i Trondheim. Av kostnaden på rundt 1,4 milliarder kroner er rundt 62 prosent finansiert statlig og resten bompenger. Brua vil erstatte den gamle Sluppen bru, som i årevis har vært en flaskehals i vegsystemet i byen. Fra en smal tofelts bru over Nidelva, går man neste høst over til fire felt for biltrafikken, pluss at gamlebrua blir ombygd til gang- og sykkelbru.

-Veganlegget vil løse kapasitetsutfordringene rundt Sluppen for bilistene, og i tillegg får vi svært gode forbindelser for gående og syklende, med ekspressykkelveg. Det er mange som bruker sykkel til jobb og skole, og vi forventer at sykkelbruken i Trondheim vil stige ytterligere når dette prosjektet står ferdig, sier Engum.

Også kollektivtrafikken vil gå mer sømløst med den nye brua. På gamle Sluppenbrua var det nemlig svært smalt, og kurvaturen gjorde det vanskelig å passere med to store kjøretøy over brua samtidig.

Første del av Byåstunnelen

Prosjektet inkluderer også oppstart av Byåstunnelen fra øst, der to doble tunnelløp er drevet 80 meter inn i fjellet. Så når Byåstunnelen får finansiering, er det bare å jobbe seg videre innover.

Oversikt over anleggsområdet, med klargjøring for betongstøp.
Tonnevis med armeringsstål er montert oppi forma der rundkjøringslokket skal støpes i slutten av juni. De to løpa til Byåstunnelen går inn i bakgrunnen.

I tillegg til hovedbrua over Nidelva, inkluderer vegprosjektet ca 1,2 km ny strekning på riksvei 706 Osloveien, to mindre bruer over Leirelva, og veganlegg og rundkjøring på østsida av Nidelven. Det er allerede bygd flere hundre meter med ramper i betong og stein, og store mengder stein er sprengt ut langs Osloveien for å gi nødvendig plass.

Vegprosjektet som sysselsetter opp mot hundre personer hadde sin offisielle oppstart i oktober 2020, da daværende samferdselsminster Hareide tok første spadetak. Entreprenør Skanska jobber nå for å bli ferdige til bruåpning i oktober neste år, noe som er over et halvt år før opprinnelig sluttfrist.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag