Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen får lov til å holde anleggsområdet nord for Sluppenbrua stengt fire måneder lenger. Det gjør det mulig å få åpnet den nye brua tidligere.

- Vi vil holde området stengt noen måneder lenger, for å gi entreprenøren mulighet til å jobbe mer effektivt med å få veganlegget ferdig. Får vi lagt membran og asfalt på bru og veger på sensommeren neste år, rekker vi å få trafikk på brua før neste vinter setter inn. Alternativet er å vente til mai -24 med bruåpninga. Trafikantene har nå vent seg godt til det nye kjøremønsteret rundt Sluppen, slik at utvidet stenging ikke vil få så voldsomt store konsekvenser trafikalt, sier prosjektleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Osloveien nord for Sluppen bru har vært stengt siden januar i år, og da ble det meldt om 18 måneders stenging med mulighet for tre måneder ekstra. Dette blir nå inntil fire måneder ekstra stenging. Utviding av stenginga har vært på høring hos blant annet kommunen, utrykningsetatene, busselskap og vegvesenets skiltmyndighet, og det har ikke kommet vesentlige innvendinger på de nye stengings-planene.

 

God framdrift

Arbeidet på veganlegget har ellers hatt god fremdrift, og hovedentreprenør Skanska med samarbeidspartnere er nå i gang med støpe det skråstilte brutårnet til Nydalsbrua. Klatreforskaling blir nå montert slik at tårnet kan støpes i etapper oppover, og det er forventet å nå full høyde på  55 meter i september. Bygging av rampene opp til rundkjøringa er også kommet langt, og selve rundkjøringslokket skal støpes i sommer, i en maratonstøp over flere døgn. Fra før av er ca 77 meter av de to løpene i Byåstunnelen sprengt ut, og det er bygd forankringskammer for kablene til Nydalsbrua inne i fjellet. I tillegg er den ene brua over Leirelva ferdig støypt, og den andre har fått opp søylene.

I stengeperioden har Vegvesenet registrert økt trafikk på de aktuelle omkjøringsvegen for Osloveien, og økningene er i samsvar med det som var forventa i forkant.

- Vi har forståelse for at stenginga kan være en belastning for mange og føre til økt reisetid, men mye av ekstra-stengingen vi nå snakker om kommer i ferietida da det er mindre trafikk. Vi håper at trafikantene ser det store bildet, ved at den nye brua kan tas i bruk sju måneder før opprinnelig sluttfrist i prosjektet, sier Martin Jusnes Engum.

For gående og syklende gjennom anleggsområdet blir situasjonen uendret, med passasje over den gamle Sluppenbrua som før og langs Tempevegen innover mot sentrum.