Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag inviterte Statens vegvesen naboer og andre interesserte til informasjonsmøte om byggingen av den nye brua over Driva i Sunndal.

I møtet informerte Statens vegvesen om status i prosjektet:

  • Statens vegvesen planlegger å lyse ut anbudskonkurransen for hovedentreprisen i løpet av november. Avtale med entreprenør for bygging av fundamenter og søyler på brua og all masseflytting og vegbygging vil være på plass i løpet av januar. Anleggsarbeidet antas å starte opp i månedsskiftet januar/februar 2023.
  • Det første som skal gjøres er områdestabilisering. Det skal lages motfylling og erosjonssikring ved Driva elv på grunn av kvikkleirelag i grunnen.
  • Brua planlegges ferdigstilt og klar for trafikk mot slutten av 2023. Riving og fjerning av dagens bruer blir første halvår 2024.
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal