Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Leveransen av ståldekket er en del av et FoU-prosjekt som skal bidra til å videreutvikle kompetansen på robotisert laser- og laserhybridsveising.

I november informerte Statens vegvesen om byggingen av den nye Elverhøybrua som går over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal. Planen var utlysning av totalentreprise i januar 2022, med antatt kontraktsignering i mai 2022.

Nå planlegger statens vegvesen å bygge Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Det fører til noen endringer.

  • Brua og tilhørende veger vil bli detaljprosjektert av konsulent under ledelse av Statens vegvesen.
  • Prodtex Inustrier AS leverer ståldekket.
  • De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen planlegges lyst ut som utførelsesentreprise i mai/juni 2022.

Målet er anleggsstart senhøsten 2022, og ferdigstilling av hele prosjektet i løpet av 2023.

Bilde som viser hvordan området rundt Elverhøybrua vil se ut når byggingen er ferdig.
Slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når byggingen er ferdig.

Om FoU- prosjektet:

Prosjektet vil utvikle sveiseprosedyrer og robotiserte byggemetoder for å muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig bygging av brukonstruksjoner, og dokumentere erfaring fra de utviklede byggemetodene.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Halgeir Brudeseth
Prosjektleder
Tlf. 913 46 388
E-post:

Spørsmål om FoU prosjektet:
Cato Dørum
Sjefingeniør
Tlf. 982 43 962
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal