I dag klippet ordfører Ståle Refstie snora, og den gamle bjelkebrua fra 1941 er historie.

Allerede i 2010 begynte det å komme rapporter om at dagens Elverhøybru ikke ville tåle vekten av tungtransporten, og sto i fare for å bli nedklassifisert. Gleden var derfor stor når Statens vegvesen i mars satte spaden i jorda og startet arbeidet med ny bru.

– Hadde brua blitt nedklassifisert ville det vært katastrofalt for eksporten som går opp og ned dalen. Vi er veldig glade for at vi nå kan ta i bruk ei ny trafikksikker bru, sier Ståle Refstie, ordfører i Sunndal kommune.

Ordfører sammen med prosjektlederne fra Statens vegvesen.
Elverhøy bru er åpnet for trafikk! Ordfører Ståle Refstie sammen med prosjektleder Halgeir Brudeseth (f.v.) , prosjektdirektør Ove Nesje og byggeleder Andreas Eidem fra Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Bygget med norskutviklet sveiseteknologi

Ståldekket på den nye brua er bygget med moderne sveiseteknologi utviklet av det norske selskapet Prodtex Industri AS og Statens vegvesen i fellesskap. Elverhøybrua er den tredje i rekken som bygges på denne måten, etter Frønesbrua og Ya bru. Robotsveise-teknologien gjør stålbruer billigere, kutter CO2-utslipp i produksjon og kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging.

Produksjonen av stålkassa skjedde på Fiskå i Vanylven kommune, og startet i januar i år. I november ble ståldekket kjørt ut over elva i en nøye planlagt operasjon.

– Vi fikk noen forsinkelser utover sommeren og høsten, men det var vi forberedt på siden forsknings- og utviklingsprosjekter kan ha litt usikker byggetid. Både Prodtex AS og hovedentreprenør Consto Anlegg Midt AS har bidratt til å ta inn igjen forsinkelsen på en fin måte, og vi er glade for at trafikken nå kan gå over den nye brua, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.  

Nå skal gamlebrua rives

De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen har blitt bygget av hovedentreprenøren Consto Anlegg Midt AS. De har hatt god hjelp av underentreprenørene Oppdal Maskinkompani AS og Geo Fundamentering og Bergboring AS.

Nå når den nye brua er tatt i bruk skal den gamle rives. I tillegg skal den fylkeskommunale Hovenvegen legges under den nye brua, og området rundt skal gjøres ferdig. Arbeidet som skal gjøres fremover må ta hensyn til vannstanden i Driva, og laksen. Derfor var det viktig å få flyttet trafikken over på ny bru tidsnok til at perioden før første vårflom i 2024 kan utnyttes godt.

–  Nå skal vi bruke perioden med lav vannstand i elva til å ta bort fundamentene til gamlebrua, bygge motfylling langs elvebredden ovenfor brua, og erosjonssikre både langs fyllinger og de nye fundamentene, sier Brudeseth.

Hele anlegget vil stå klart til sommerferien i 2024.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal