Utarbeidelse av planforslag er i gang på delstrekning Rv. 7 Vindeggleet-Veslehaug

Riksveg 7 mellom Hagafoss og Geilo er på cirka 11 km og har i dag varierende vegbredde og standard på kurvatur. Strekningen er middels trafikkert og er del av en viktig rute mellom Østlandet og Vestlandet. Den er i tillegg en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv.

I årene som kommer skal Statens vegvesen utbedre strekningen på flere steder. I vårt gjennomføringsprogram for 2022-27 ligger det inne 123 millioner kroner til utbedringer.

Vei:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hol
Fylker:
Viken
Lengde:
11000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
Rv. 7 Hagafoss-Geilo

Rv. 7 Hagafoss-Geilo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
Telefon:
97 00 29 17
E-post:

Arnt Roar Musdalslien

Grunnerverv
Telefon:
95 05 21 66
E-post:
Sist oppdatert: