Utarbeidelse av planforslag er i gang på delstrekning rv. 7 Kvisla, Røo-Årset.

Riksveg 7 mellom Hagafoss og Geilo er på cirka 11 km og har varierende vegbredde og standard på kurvatur. Strekningen er middels trafikkert og er del av en viktig rute mellom Østlandet og Vestlandet. Den er i tillegg en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv.

I årene som kommer skal Statens vegvesen utbedre strekningen på flere steder.

Vei:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hol
Fylker:
Buskerud
Lengde:
11000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Rv. 7 Hagafoss-Geilo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
Telefon:
97 00 29 17
E-post:

Arnt Roar Musdalslien

Grunnerverv
Telefon:
95 05 21 66
E-post:

Sist oppdatert: