21.11.2022 — Statens vegvesen har i samarbeid med Hol kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan. Vi ber om merknader til planen innen 16. januar 2023.

Målet er å ha en vedtatt regulerinsgplan før sommeren 2023.

Utbyggingen av strekningen er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet, men planlagt og ønsket byggestart er våren 2024.

Divisjon drift og vedlikehold har utarbeidet et detaljreguleringsforslag for en fremtidig utbedring og breddeutvidelse av riksvei 7 ved Kvisla i Hol kommune. Hensikten med planen er å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Foreløpig fremdriftsplan for planprosessen er som følger:

  • Åpent møte, 9. mars 2022
  • Reguleringsplan på høring og offentlig ettersyn november 2022.
  • Planvedtak i Hol kommune første halvår 2023.

Vei:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hol
Fylker:
Viken
Lengde:
2900 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 7 Røo–Årset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
Telefon:
61 27 12 64
E-post:

Sist oppdatert: