Det har vært gjennomført oppstartsmøte med kommunen og vi skal i desember i gang med å utarbeide et planforslag. Målet er å ha en vedtatt regulerinsgplan i løpet av 2022.

Divisjon drift og vedlikehold skal utarbeide et detaljreguleringsforslag for en fremtidig utbedring og breddeutvidelse av riksvei 7 ved Kvisla i Hol kommune. Hensikten med planen er å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Vei:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hol
Fylker:
Viken
Lengde:
1298 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 7 Vindeggleet-Veslehaug © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder
Telefon:
61 27 12 64
E-post:
Sist oppdatert: