Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Hol kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv. 7 Kvisla, Røo–Årset (tidligere Vindeggleet–Veslehaug).

Statens vegvesen planlegger utbedret strekning på Kvisla mellom Røo og Årset.

På strekningen mellom Vindeggleet og Kvislatun er vegen smal, uten midtoppmerking og dårlig kurvatur. Det er også setningsskader sørsiden av vegen. På resten av strekningen er vegen noe bredere, men har en dårlig kurvatur. Planforslaget legger til rette for å utbedre eksisterende rv. 7 for å gi trafikantene bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. Dette innebærer breddeutvidelse av vegen, utbedrede kurver og sideterreng, avkjørselssanering. Det legges også til rette for å øke fartsgrensen fra 60 km/t til 80 km/t. Tiltaket inngår i gjennomføringsprogrammet for riksveger 2022–2027.

Ber om merknader til planen

Frist for å sende merknader til planen er 16. januar 2023. Merknadene skal sendes skriftlig til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Oversendelsen merkes med «Detaljreguleringsplan Rv. 7 Kvisla, Røo–Årset, sak 21/183509». 

Opprinnelig plannavn

Ved varsel om oppstart av planarbeidet ble prosjektet varslet med plannavnet Rv. 7 Vindeggleet–Veslehaug. Plannavnet er endret til Rv. 7 Kvisla, Røo–Årset. Dette navnet beskriver forlenget prosjekt bedre. Det er ikke oppdatert navn på vedleggsrapporter og tegninger, men de omfatter likevel hele strekningen mellom Røo og Årset.

Aktuelt regelverk

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt med oss

Har du spørsmål til planforslaget ta kontakt med planleggingsleder Eirik Trøften Aas på telefon 61271264 eller epost eirik.aas@vegvesen.no. Kontaktperson i Hol kommune er Guttorm Edman Jørgensen, telefon 21020357, Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

For å få til en effektiv planprosess oppfordrer vi regionale myndigheter til å ta kontakt underveis i høringsperioden hvis det er spørsmål til planen eller behov for avklaringsmøter.

Aktuelt for fylke(r): Viken