Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Forslag til reguleringsplan for rv. 7 Kvisla, Røo–Årset er til offentlig ettersyn og høring med frist for merknader 16. januar 2023.