Statens vegvesen har mottatt fem tilbud fra entreprenører som ønsker å skredsikre rv. 80 ved Ytterkleiva i Fauske kommune. Arbeidet starter til høsten.

Entreprenørene som har levert inn tilbud er:

  • Onos Ole Nordmo & Sønn AS
  • PK Strøm AS
  • Consto Anlegg nord AS
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Roald Madsen AS

Nå skal Vegvesenet gjennomgå tilbudene før det kan tildeles kontrakt.

– Dette er et viktig og etterlengtet skredssikringsarbeid, så vi er naturligvis svært fornøyde med å ha fått inn flere tilbud på kontrakten, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arild Hegreberg.

Bakgrunn

Den utlyste kontrakten er en del av veiprosjektet rv. 80 Sandvika–Sagelva, hvor totalt 4,95 kilometer vei skal utbedres med slakere svinger, bredere veibane og flere skredssikringstiltak. Det har de siste årene gått flere sørpeskred på strekningen, hvor en Mesta-ansatt tragisk mistet livet på jobb i 2021. Statens vegvesen besluttet i vinter at denne strekningen måtte utbedres, og det ble videre bestemt at prosjektet skulle deles i to faser for å komme raskest mulig i gang.

Oppstart til høsten

Den utlyste kontrakten er første fase i veiprosjektet, og er et rent skredssikringsarbeid. Arbeidet starter i månedsskiftet august-september, og vil foregå i Ytterkleiva ved Kistrand i Fauske kommune. 

– Målet vårt nå å få sikret området der det har gått flere sørpeskred før neste vinter, sier Hegreberg.

Mer informasjon om sprengningsarbeid og eventuell trafikkpåvirkning kommer nærmere oppstart. 

– Først må tilbudene gjennomgås og kontrakten signeres, avslutter Hegreberg.