Strekningen skal skredsikres, og nå går entreprenøren Consto i gang med skogrydding i Ytterkleiva.

3D-modell av fjellskjæring, skredgrop og skredvoll. Sett fra vest mot øst. Illustrasjon: Statens vegvesen
3D-modell av fjellskjæring, skredgrop og skredvoll. Sett fra vest mot øst. Illustrasjon: Statens vegvesen

Anleggsarbeidet går i gang i morgen tidlig, tirsdag 10. oktober. Det skal ryddes unna skog og klargjøres for videre arbeid i det skredutsatte området.

– Etter hvert skal det inn anleggsmaskiner og personell som skal skredsikre området, sier prosjektleder i Statens vegvesen Arild Hegreberg.

Manuell trafikkdirigering og redusert fremkommelighet

I forbindelse med anleggsarbeidet som går i gang, settes det opp manuell trafikkdirigering fra tirsdags morgen rundt klokken 09.00. Det må påregnes noe redusert fremkommelighet på strekningen, og trafikantene oppfordres til å beregne litt ekstra tid enn normalt dersom de skal passere anleggsområdet.

– Vi forsøker alltid redusere trafikantulemper så langt det lar seg gjøre, men noen ulemper blir det naturligvis uansett når det arbeides langs veien, fortsetter Hegreberg.

Det vil tidvis være redusert fremkommelighet med manuell trafikkdirigering ut oktober, før det etter hvert blir permanent stenging av ett kjørefelt.

– For å sikre anleggsområdet, skal det settes opp et permanent langsgående rekkverk/sikring i anleggsperioden. Vegbanen snevres da inn til ett kjørefelt, og trafikkavviklingen vil deretter skje ved hjelp av lysregulering frem til planlagt anleggsslutt i slutten av februar, avslutter Hegreberg.

Dette skal gjøres

Consto starter arbeidet i Ytterkleiva, hvor det etter hvert skal tas ut 36 000 kubikk med stein. Videre skal det lages skredgrop og skredvoll langs vegbanen. Overskuddsmassen kjøres til fylling i fremtidig veglinje og til skiferbruddet i Nordvika. Noe av massene som skal kjøres til Nordvika er aktuelle å bruke i neste runde når veien skal bygges om.

Mer informasjon kommer

Før sprengningsarbeidet etter hvert går i gang, vil Statens vegvesen komme med nærmere informasjon om trafikkavvikling, stenging og annen relevant informasjon på prosjektets hjemmeside og gjennom lokalmedia. I tillegg vil Vegtrafikksentralen kontinuerlig holdes oppdatert, slik at det er oppdatert trafikkinformasjon gjennom appen «Vegvesen trafikk» og på 175.no.

Aktuelt for fylke(r): Nordland