Feirer ni kilometer ny riksveg fra Skaidi

— I dag markeres åpningen av 8,6 kilometer ny riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest. Svinger og smale bruer er erstattet med en trygg, bred veg, og en del av strekningen har fått gang- og sykkelveg. I tillegg er det bygd ny helårs rasteplass med toalettbygg ved Repparfjordbrua.