Bergen: Nytt viktig steg for rv. 555 Sotrasambandet

— Det Bergenske entreprenørfirmaet HGT AS er tildelt kontrakten for omlegging av høyspent, bygging av ny sykkelveg og legging av vann- og avløpsledninger langs Arefjordsvegen og Bildøyvegen på Sotra.