Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dyktige sommerstudenter utfører miljøtekniske undersøkelser for Rv 555 Sotrasambandet. I gummibåt med el-motor selvsagt.

Sommerstudenter i gummibåt med el-motor
I FARTA: Sommerstudentene Kristine Forsaa, Håvard O. Rinde og Martin Steinseide (Foto: Linn Christin Rebnord).

Statens Vegvesen skal i forbindelse med utbygging av Sotrasambandet gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser i enkelte områder. I sommer har prosjektet vært så heldig å få studenter innen geologi- og miljørelaterte fag til å bistå med dette viktige arbeidet.

Sommerjobb som gir viktige erfaringer

– Vi har nok å gjøre, sier student Håvard Oppedal Rinde og viser oss en bøye med en sensor som er tatt opp av sjøen.

Denne måler parametere som temperatur, trykk, pH , konduktivitet og mer. Håvard tar bachelor i geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans ansvar er å ta jordprøver.

– Det er godt å være to. Vi deler erfaringer og støtter hverandre i de oppgavene vi har fått, forteller han.
Den han snakker om er Kristine Forsaa. Hun tar en mastergrad innen limnologi og vannressurser på Norges miljø og biovitenskapelige Universitet i Ås. Kristine har fått ansvar for vannprøvetaging.

I sommer skal studentene også kartlegge ulike plantearter som gyvel, rynkerose og parslirekne. Resultatene skal legges inn i Artsdatabanken.
Sammen utgjør disse to et godt team for Sotrasambandet, og følges opp av faglige rådgivere innen ytre miljø, Kjetil Sigvaldsen, Diana Eidem og Martin Steinseide.

– Vi er veldig glade for å ha fått inn sommerhjelper som kan sikre kontinuitet og kvalitet i det viktige arbeidet som pågår nå. For ytre miljø på Sotrasambandet er det feltsesongen hele året, men nå i vår- og sommermånedene er det ekstra hektisk. Kristine og Håvard har allerede hjulpet oss svært godt med arbeidet, sier Kjetil.

Gummibåt med el-motor

Til å utføre arbeidet har Sotrasambandet gått til anskaffelse av gummibåt med el-motor. Vegvesenet bygger grønnere for fremtiden, så valget av fremkomstmiddel var enkelt. Båten er ikke døpt enda, så om våre følgere har et godt forslag kan dette sendes til oss på e-post sotrasambandet@vegvesen.no eller på Facebook.

– Vi møter mange interesserte mennesker når vi er ute i feltet. Folk spør mye og setter pris på når vi forteller om hva vi gjør ute i gummibåten, og om Sotrasambandet generelt. Dette er en fin del av jobben, forteller Kristine.

Hva er miljøtekniske grunnundersøkelser?

I områder hvor det er muligheter for at det kan være forurenset grunn, er utbygger pålagt å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser. Dette kan for eksempel være områder hvor det tidligere har vært drevet med industri og annen næringsvirksomhet, eller arealer i tilknytning til vei eller annen infrastruktur. En miljøteknisk grunnundersøkelse innebærer at det tas prøver av jord, vann og andre løsmasser for å fastslå i hvilken grad de eventuelt er forurenset. Basert på innhold av blant annet tungmetaller, hydrokarboner og andre forbindelser som regnes som miljøgifter, blir massene kategorisert i såkalte tilstandsklasser. Ulike tilstandsklasser må håndteres ulikt, så denne informasjonen er viktig når tiltak i området planlegges.

Bøye med sensor
Håvard viser oss en bøye med sensor som er tatt opp (Foto: Linn Christin Rebnord).
Gjør klart for vannprøver
Kristine gjør klart for vannprøver (Foto: Linn Christin Rebnord).
Aktuelt for fylke(r): Vestland