Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I OPS-kontrakten for Sotrasambandet er det lagt ned et stort arbeid for å optimalisere tekniske løsninger for å redusere kostnader og klimagassutslipp.

Gjennom tilbudsprosessen har det blitt jobbet mye med optimalisering for å oppnå kostnadsreduksjon og reduksjon i klimagassutslipp. Kontraktsanvsarlig for ny Sotrabru Håkon Matre forklarer at optimalisering av konstruksjonen gir reduksjon i risko og materialbruk, som igjen fører reduksjon i pris og utslipp.

Reguleringsendringene gjelder for området i Søre Drotningsvik det brutårna på "bysiden" av brua skal føres opp. Illustrasjonen viser brufundamentene i Drotningsvik før reguleringsendring.
Reguleringsendringene gjelder for området i Søre Drotningsvik det brutårna på "bysiden" av brua skal føres opp. Illustrasjonen viser brufundamentene i Drotningsvik før reguleringsendring. Foto: Illustrasjon av Sotra Link for Staten vegvesen

For å ytterligere legge til rette for optimalisering av prosjektet i prosjekteringsfasen har vegvesenet søkt Bergen kommune om endringer i reguleringsplanen i Søre Drotningsvik på Bergenssiden som gjelder Nye Sotrabru.

Reguleringsendringen gir frihet til optimalisering av brukonstruksjonen

I desember 2021 vedtok Bergen kommune reguleringsendringene. Reguleringsendringene gjelder tre planbestemmelser, samt justering av riggområdet. Hensikten med reguleringsendringen er å gi frihet til optimalisering av konstruksjonen ved valg av tekniske løsninger for Nye Sotrabru, samt portalområdet til tunnelen under Janahaugen.

Brutårnet i Drotningsvik må kanskje bygges lengre inn på land

Brutype og høyde på brutårnene blir uforandret. Brutårnet, som i reguleringsarbeidet ble illustrert med plassering like i strandkanten, må kanskje skyves fem til syv meter lenger inn på land fordi det er avdekket geotekniske utfordringer i berggrunnen. Dette innebærer et noe større inngrep i Storhaugen. Dette vil imidlertid være under og i umiddelbar nærhet til brubanen. Det er også aktuelt å gjøre tilpassinger i terreng og konstruksjon i overgangssonen mellom bro og tunnel, samt andre mindre synlige tekniske endringer i selve brukonstruksjonen.

Illustrasjonen viser nye Sotrabrua sett mot vest.
Illustrasjonen viser nye Sotrabrua sett mot vest. Foto: Illustrasjon av Sotra Link for Statens vegvesen

Fra 2023 kommer anleggsarbeidene i gang for for fullt

Kontrakten med Sotra Link skal etter planen signeres i februar i år. Sotra Link starter forberedende arbeid for byggestart i løpet av våren. Fra 2023 kommer anleggsarbeidene i gang for for fullt. På det meste vil Sotra Link sysselsette 1000 personer på anlegget. Byggetiden er fem år, og prosjektet skal åpne for trafikk innen 1. juni 2027. 

Kostnadene ned og nytten opp

Sotrasambandet skal realiseres som et OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid). Statens vegvesen har de siste årene kuttet kostnader i milliardklassen på veg/utbyggingsprosjekter og andre deler av virksomheten, og leter alltid etter muligheter for å få kostnadene ned og nytten opp. Samtidig jobber vegvesenet for å nå målet om å halvere CO2-utslippene fra egen virksomhet innen 2030.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen, Øygarden