Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Rv. 555 Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur

Områderegulering for Laksevåg, gnr. 123, bnr. 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Arealplan ID 1201_64550000. Saksnr. 201636271