De nye støyskjermene vil redusere støyen i området betydelig.

Støyskjermene som skal skiftes ut, ligger på nordsiden av Ring 3 mellom Ullernchausseen 44 og Sørbyhaugen 2A.

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av sju helger

Arbeidet starter 28. april og er planlagt å vare frem til 10. august.

Arbeidet vil foregå hovedsakelig fra fredager kl. 18.00 og frem til kl. 06.00 på mandager. Vi planlegger å gjennomføre rive- og montasjearbeidene i løpet av sju helger, både dags- og nattetid. Noe arbeid langs Ullernchaussen vil foregå på dagtid frem til 10 august.

Vestgående felt på Ring 3 blir stengt

Årsaken til at arbeidet blir utført i helgene, er at vi ikke har lov til å stenge Ring 3 eller Ullernchausséen på dagtid. Ring 3 er for tiden omkjøringsvei for E18 Vestkorridoren, og Ullernchausséen må være åpen for nærings- og anleggstransport for Oslo gjenvinningsstasjon og Bane NOR.

Mens arbeidet pågår i helgene, vil vestgående felt på Ring 3 bli stengt. Å rive og montere store og tunge skjermelementer krever plass og spesialtransport. Trafikken i det vestgående feltet vil i denne perioden blir ledet over til det andre kjørefeltet, slik at det blir ett kjørefelt for hver retning.

Arbeidet kan medføre noe støy

Arbeidet med å fjerne de gamle støyskjermene og sette opp nye kan dessverre medføre noe støy. Vi planlegger ulike tiltak for å redusere dette så mye som mulig. Blant annet vil noe av utstyret som skal brukes, få montert ekstrautstyr som skal redusere støy.

I samarbeid med entreprenøren vil arbeidet blir utført slik at de mest støyende arbeidene ikke vil foregå mellom kl. 23.00–01.00. Det vil også bli faste pauser fra de mest støyende arbeidene.

Spørsmål?

Har du spørsmål om arbeidet med å skifte ut støyskjermer langs rv. 150, ta kontakt med oss på e-post: