Støyskjermene som skal skiftes ut, ligger på nordsiden av Ring 3 mellom Ullernchausseen 44 og Sørbyhaugen 2A. Arbeidet starter 28. april og er planlagt å vare frem til 10. august.

Arbeidet vil foregå fra fredager kl. 18.00 og frem til kl. 06.00 på mandager hovedsakelig. Vi planlegger å gjennomføre rive- og montasjearbeidene i løpet av sju helger, både dag- og nattestid. Noe arbeid langs Ullernchaussen vil foregå på dagtid frem til 10. august.

Vei:
Rv. 150
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Oppstart:
April 2023
Antatt åpnet:
August 2023

Strekningen der støyskjermene skal skiftes ut. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Marius Løvig Husby

Byggeleder
Telefon:
90 66 37 43
E-post:

Sist oppdatert: