Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Det smalt som det skulle på siste salve i Saltdal i dag. Etter 3230 meter er det blitt hull gjennom fjellet, og dermed går anleggsarbeidene på rv. 77 over i en ny fase.

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som fikk avslutte tunneldrivingen med å trykke på knappen sammen med sprengningslederen. Dermed ble 800 kilo sprengstoff fyrt av om lag 450 meter inn i fjellet, noe som merktes godt utenfor på Junkerdalssida av fjellet. 

Gjennomslaget innebærer at prosjektet går inn i en ny fase, og det er verdt en ekstra oppmerksomhet, synes prosjektleder Arild Hegreberg.

- Dette er en milepæl som først og fremst er tunnelarbeidernes dag, og den markerer vi gjerne sammen med dem. Det er også en fin anledning til å takke BetonmastHæhre for samarbeidet og godt utført arbeid så langt. 

Blant andre deltakere var ordfører Rune Berg, rådmann Ronny Seljeseth og næringssjef Ivar Skogset fra Saltdal kommune, og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik fra Nordland fylkeskommune.  

Mye gjenstår

Etter et gjennomslag forsvinner mange av tunnelarbeiderne sammen med mye av det tyngste utstyret. Nå fortsetter prosjektet med andre oppgaver.

- De neste månedene vil aktiviteten i hovedsak være vegbygging og vann- og frostsikring inne i tunnelen. Vi vil likevel be folk om å være oppmerksomme når de passerer, for det vil fortsatt være trafikk ut og inn av anleggsområdet.

Mot sommeren vil det bli mer synlig anleggsarbeid med vegbygging på utsiden. Senere skal også elektrokontrakten med belysning, ventilasjon og annen sikkerhetsutrustning lyses ut.

- Vi gleder over oss over milepælen i dag, men det er altså mye som gjenstår før trafikantene kan kjøre tunnelen og det nye vegsystemet. Hvis alt går etter planen åpner vi i løpet av høsten 2019, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.  

Noen tall om tunneldrivingen

 • Det er sprengt om lag 670 salver
 • Det er tatt ut ca. 280 000 m3 stein
  • Dette tilsvarer om lag 35 000 lastebillass
 • Det er montert ca. 21 000 sikringsbolter
 • Det er brukt ca. 14 000 m3 betong brukt til fjellsikring

Mer om prosjektet

Rv. 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang inkl. portaler.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser er lagt ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg er det lagt masser i deponi i      Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • BetonmastHæhre bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk 04.11.2016.
 • Gjennomslaget kom 20.02.2018.
 • Etter gjennomslaget blir det arbeid med vann- og frostsikring, vegbygging og elektroinstallasjoner.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.
 • Prosjektet er statlig finansiert. 

Følg prosjektet på Facebook

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
BetonmastHæhre samler noen av sine foran røysa. Hurra for gjennomslag! Foto: Irene R. Skaue
Aktuelt for fylke(r): Nordland