Vei, trafikk, kjøretøy og førerkort

Bilde fra Venabygdsfjellet, Nasjonal turistveg Rondane. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen

Akkurat nå

Følg med i trafikken

Vær oppmerksom – enten du er syklist, bilist, gående eller ferdes på annen måte i trafikken.

Illustrasjonsfoto av et øye, som symboliserer at du må følge med i trafikken