Byggeplanen inkluderer konkurransegrunnlag for to store entrepriser som skal lyses ut i 2018 og 2019.

Strekningen omfatter tunneler på henholdsvis 3,4 km og 800 meter, og en dagstrekning på ca. 4 km.

Vi planlegger ferdigstillelse høsten 2023.

Noen fakta om strekningen:

  • 8,4 km 4-felts veg
  • Planskilte kryss, ca. hver 3. km
  • Parallell samleveg/lokalveg
  • Kollektivløsning og innfartsparkering
  • Gang- og sykkelveg
  • Rasteplass og døgnhvileplass på Skaret