Vi skal bygge ny gangbru over Dælibekken med tilhørende tekniske arbeider. I tillegg skal vi ferdigstille nytt bekkeløp.

Når arbeidene er ferdige, vil Dælibekken gå i åpent løp langs Bærumsveien ned til Sandvikselva.

Gangveien vil være stengt til desember 2019.

Bussholdeplassen «Johs. Haugeruds vei» vil være åpen under hele anleggsperioden.