Reguleringsplanen for prosjektet ble godkjent av bystyret i Ålesund 4. september 2014. E136 Breivika-Lerstad er en del av Bypakke Ålesund.