Et spadetak for fremtiden i Ålesund

— Torsdag markerte Statens vegvesen og Bypakke Ålesund oppstart for ny E136 Breivika-Lerstad, med barn fra Lerstad skole som æresgjester.

Bypakke Ålesund i boks

— 14. juni godkjende Stortinget planane for Bypakke Ålesund. No ligg alt klart til å starte ei omfattande opprusting og utbygging.