Statens vegvesen vil gjennomføre besiktigelse av de bygningene som ligger innenfor en avstand på 100 meter fra tunneltraseen

Det er takseringsfirmaet Jeessaa A/S som skal gjennomføre besiktigelsene. Omtrent 60 boligeiere ved starten av tunnelløpet i øst og vest vil bli kontaktet for besiktigelse i september. Så blir det et opphold i arbeidet, før resten av boligene skal tas. De aktuelle boligeierne som ikke hører noe i september kan forvente å bli kontaktet over nyttår.

Dersom det er spesielle problem/aspekt ved eiendommen, er det ønskelig at boligeiere opplyser om dette på besiktigelsen. Det vil bli tatt video og bilder av boligen for å kunne dokumentere eventuelle skader som følge av tunneldrivingen.

Når tunneldrivingen starter vil det bli plassert ut rystelsesmålere på bygninger langs traseen, for å sikre at kravene som er satt til arbeidet ikke overskrides.

Oppstart av selve tunnelarbeidet med boring og sprengning er beregnet til februar/mars 2024.

Mange av dere vil merke dette sprengningsarbeidet godt. Statens vegvesen har lang erfaring med sprengningsarbeid tett på bygninger, og med god kontroll på utførelsen skal dette gå fint.

Bygningene som ligger innenfor en avstand på 100 meter fra tunneltraseen bli kontaktet for besiktigelse før byggingen av Lerstadtunnelen starter opp for fullt. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal