Den nye firefelts innfartsvegen mellom Breivika og Lerstad vil i hovedsak gå i tunnel, og vil avlaste både dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal bygges nytt toplansskryss i vest ved Lerstad og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen.

Reguleringsplanen for prosjektet ble godkjent av bystyret i Ålesund 4. september 2014. E136 Breivika-Lerstad er en del av Bypakke Ålesund.

E136 Breivika-Lerstad
E136 Breivika-Lerstad.

Vei:
E136
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
3300
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,92 milliarder. (2019-kr)

E136 Breivika-Lerstad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Vestre Olsvikveg 13, Ålesund
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Ole Kristian Birkeland

Telefon:
909 68 712
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre