På grunn av forbedrende arbeid før byggingen av Lerstadtunnelen blir det endret trafikkmønster ved Vestmoa fra mandag 9. oktober.

Dette er endringene:

  • Vestmoa(vegen) og Moavegen blir stengt for all trafikk fra 9. oktober til ca 3. november.
  • Breivikvegen blir stengt for gjennomkjøring i 4 dager (fra 16. oktober til 19. oktober).
  • Ålesund behandlingssenter får ny midlertidig tilkomst fra Breivikvegen.
  • Bussene som kjører ekspressbusstraseen vil legge om ruta til Lerstadvegen via rundkøyringa i Breivika i ca. 4 uker fremover.
  • All gangtrafikk flyttes ut av anleggsområdet

Endringene vil bli godt skiltet, både for gående og kjørende.

Kart, streker
Det er svært viktig at fotgjengere ikke oppholder seg i anleggsområdet. Midlertidig gangvei vil bli godt merket. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal